Codarts’ Arts for Health

De Stichting Codarts’ Arts For Health (CAFH) is een centraal kennis- behandel en onderzoekscentrum op het gebied van de kunsten en de gezondheid. CAFH ontwikkelt programma’s op maat met als doel verbetering van de kwaliteit van leven van kwetsbare doelgroepen. De programma’s richten zich op preventie en/of (na)behandeling van b.v. psychische, (psycho)somatische of sociaal-emotionele problematiek. Daarnaast biedt CAFH non-verbale trainingen aan voor zorgverleners en cursussen gericht op persoonlijke groei.

Professionele danstherapeuten en master studenten danstherapie met zowel een gedegen achtergrond in dans als een ruime ervaring in zorg en welzijn voeren de begeleiding/behandeling uit.

CAFH is in de zomer van 2014 opgericht als stichting zonder winstoogmerk, komt voort uit de Masteropleiding Danstherapie en is verbonden aan Codarts, Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam.

Programma’s

Cliënten/cursisten krijgen op laagdrempelige, veilige en ethisch verantwoorde wijze een cursus of behandeling aangeboden. Programma’s vinden plaats op locatie, in de wijk en ook binnen de inspirerende en bruisende setting van Codarts.

Bijzonder is dat in elk aangeboden programma de elementen dans, danstherapie, onderzoek en onderwijs deel vormen van het geheel, geïntegreerd zijn. 

Gebaseerd op de meest recente bevindingen uit literatuur en wetenschap zetten de danstherapeuten, dans, beweging, spel, psycho-educatie, relaxatie en/of activeringstechnieken in. Daarnaast maken zij gebruik van bewegingsanalyse en specifieke danstherapeutische methoden en technieken.

Vanaf 2017 start CAFH ook met aanbieden van muziektherapeutische programma’s, waar mogelijk samen met danstherapeutische programma’s.

De combinatie van behandeling, opleiding en onderzoek waarborgt kwaliteit

CAFH werkt samen met freelance danstherapeuten die bij de SRVB zijn geregistreerd en expertise hebben in de doelgroepen van de programma’s. Overleg, evaluatie en intervisie met collega’s, docenten en onderzoekers is binnen CAFH vanzelfsprekend. Studenten van de Master Danstherapie zijn actief betrokken bij de evaluaties en onderzoeken en worden door danstherapeuten intensief begeleid als onderdeel van hun opleiding. Continu onderzoek en evaluatie garandeert de kwaliteit en de state-of-the-art ontwikkeling van de programma’s. Publicaties en presentaties zorgen voor kennisdeling en zijn van belang voor het werkveld en de ontwikkeling van de vaktherapeutische beroepen (http://www.vaktherapie.nl).