Inspelen op verandering in politiek en zorg

 

Om aan te sluiten bij actuele vraagstukken, in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in welzijn en zorg en om draagvlak voor onze diensten te creëren en resultaten te verankeren, werken wij waar mogelijk samen met partners. In nauw overleg met deze partners ontwikkelt CAFH projecten op maat ter verbetering van de levenskwaliteit van kwetsbare groepen in de samenleving.